Skip to main content

Stock Quotes

ROE (Return On Equity)

(%)

PBR (Price Book value Ratio)

(%)

PER (Price Earnings Ratio)

(%)

Back to top

 • Awaji Youth Federation
 • Job Fair
 • PASONA NA
 • Pasona Asia Co., Limited
 • Pasona Education Limited.
 • Pasona Taiwan Co., Ltd.
 • Pasona Singapore
 • Pasona Korea
 • Pasona China
 • Pasona India
 • Pasona Tech Vietnam Co., Ltd.
 • Co Thailand
 • Pasona Malaysia